over mij

janet-hoofd

Janet Molewijk-Herbrink (1967)

 

Omdat jij misschien samen met mij op weg gaat, vind ik het belangrijk dat jij iets weet over wie ik ben en wat mij motiveert.
Na mijn universitaire studie psychologie werkte ik vele jaren op het terrein van criminaliteitsbestrijding en rechtshandhaving. Een boeiende omgeving waar mijn analytische vaardigheden en onderzoekende aard goed tot hun recht kwamen. Na verloop van tijd nestelde zich echter een nieuw verlangen in mijn hart. Het was de roep om écht iets voor een ander te kunnen betekenen. Niet vanuit een grote organisatie, maar klein en dichtbij de mens. Daar waar het gaat om de – voor mij – wezenlijke zaken van het leven. Die roep kwam voort uit wie ik werkelijk ben, als psycholoog en als mens. Maar ook door het verlies dat op mijn eigen pad kwam. Het was daar waar ik iets voor een ander wilde betekenen: mensen te mogen helpen hun verlies mee te nemen in hun leven.
Ik besloot eerst eens stil te gaan staan. Nam afscheid van die prachtige andere baan. Er was vervolgens alle ruimte om te denken en vooral te voelen: Wat zegt mijn hart? Wat heb ik nodig? Ik ben een nieuwe weg ingeslagen. Naast een opleiding tot rouw- en verliesbegeleider volgde ik diverse vakinhoudelijke trainingen. Ik verdiepte mij onder andere in de dynamiek van (gezins-) systemen omdat ik het belangrijk vind dat ook het systeem van de rouwende aandacht krijgt in de begeleiding. Om de focus op mijn vak en op mijzelf scherp te houden, volg ik jaarlijks vakgerichte en persoonsgerichte nascholing. Hiertoe behoort ook deelname aan reguliere, collegiale intervisies en supervisie.

Ik ben geregistreerd bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Beide instanties stellen kwaliteitseisen aan de aangesloten praktijken en er is een klacht- en tuchtrechtregeling via de beroepsvereniging NFG. Heb je als cliënt een klacht, bespreek dat dan bij voorkeur eerst met mij. Komen we er samen niet uit, dan kun je bij de NFG een klachtprocedure starten. Welke voorwaarden en kosten daaraan verbonden zijn, lees je hier: klachtenprotocol . Ik voldoe aan de eisen van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). Tevens hanteer ik de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling.

Ik ben partner bij 1001lichtjes.nl, een platform dat bijzondere en unieke producten en diensten op het gebied van troost, herinnering en afscheid samenbrengt.

Ik ben teamlid van Team Watermethode. De watermethode is een zachte impactvolle manier om kindjes die in de baarmoeder overlijden na hun geboorte op te baren in water. Kijk hier voor meer informatie: De Watermethode